Disclaimer

DISCLAIMER 
Malinche Janssen is geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener en in mijn praktijk dus geen medische zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners.
Mijn werk is complementair aan erkende zorgdisciplines. De sessies van Malinche Janssen zijn geen vervanging van de behandelingen van een arts en/of specialist. Dat u geïnformeerd bent dat de sessies van Malinche Janssen nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door uw reguliere arts en/of specialist.
U begrijpt dat u mijn diensten op vrijwillige basis aanvaard, zonder garanties.
U bent duidelijk door mij bent geïnformeerd dat u niet stopt met uw medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van uw behandelende huisarts, arts en/of specialisten.
 U bent bekend bent met uw ziekte of aandoening met diagnose; en op de hoogte  van het te verwachten ziektebeloop, op grond van aard en uitbreiding van de ziekte zoals deze door onderzoek en tijdens de consultaties met uw huisarts en specialist zijn duidelijk gemaakt;
U bent duidelijk door Malinche Janssen geïnformeerd inzake de gangbare behandelmethoden als onderdeel van het regulier professioneel medisch handelen en positief te zijn geadviseerd inzake deze behandelmethoden;
U bent op de hoogte bent van de mogelijk zeer ernstige c.q. mogelijk fatale consequenties van het niet volgen van deze reguliere behandelmethoden;
en mocht u desondanks al voor of na een of meerdere sessies met Malinche Janssen besloten hebben of besluiten bewust geen gebruik te willen maken van de voorgestelde reguliere therapiemogelijkheden dat u dit doet met medeweten van onze adviezen over reguliere behandelmethoden zoals beschreven in deze bijlage en u mondeling is kenbaar gemaakt;
en dat u bewust kiest voor de complementaire aanpak van Malinche Janssen om u te helpen met coaching, hypnotherapie en energetische behandelingen en/of u te helpen met het transformeren van mentale en emotionele blokkades en te bevrijden van ongezonde leefpatronen, zonder dat het u enige garantie geeft op genezing;
Om zeker te zijn over de status van uw algehele gezondheid, dient u contact op te nemen met uw medische zorgverstrekker (huisarts of medisch specialist). Wanneer u overweegt voedingssupplementen in te nemen of indien u er aan denkt uw voedingspatroon, levensstijl en/of bewegingsprogramma te wijzigen naar aanleiding van een mogelijk advies, raadpleeg dan vooraf uw medische zorgverstrekker (huisarts of medisch specialist), met name als u reeds een medische behandeling volgt.
U begrijpt dat coaching, hypnotherapie & energetische behandelingen geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.
U uw eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zult voortzetten of laten en u begrijpt dat de coach/therapeut geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.
U bent op de hoogte bent van de mogelijkheden en beperkingen die coaching, hypnotherapie en energetische behandelingen u bieden en op een manier zullen plaatsvinden die uw reguliere behandelingen niet in de weg kunnen en zullen staan.
De coach/therapeut behandelt de inhoud van de gehele sessie als vertrouwelijk.
U verklaart naar waarheid alle ter zake doende informatie te hebben verschaft, zo ook middels het bijgesloten intakeformulier;
en geeft toestemming dat ik uw medische informatie uitwissel met de reguliere behandelaars, c.q. de huisarts, zoals te doen gebruikelijk onder zorgverleners.
MALINCHE JANSSEN
Dorpsstraat 910
1724 RD Oudkarspel
COPYRIGHT: Alle gebruikte afbeeldingen en teksten zijn eigendom van Noworriesfood © (tenzij anders vermeld). Kopiëren is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming.
DISCLAIMER: Ik ben geen arts, ik stel geen diagnose. Ik behandel niet, schrijf geen medicijnen voor en geef geen medisch advies. 

Pin It on Pinterest